Školení, kurzy

Realizace školení pro vedoucí zaměstnance na různých stupních řízení ve vazbě na povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z § 302, Zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce).

Více...Realizace školení pro řadové zaměstnance ve vazbě na povinnosti zaměstnanců vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce).

Více...Kurzy práce s motorovou pilou a křovinořezem.

Více...

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056