Předmět plnění: školení pro vedoucí zaměstnance

  • Realizace školení vedoucích zaměstnanců společnosti s cílem získání potřebných znalostí v oblasti pracovního práva a BOZP.

  • Vedoucí zaměstnanci po absolvování výše uvedeného školení mají potřebné znalosti nezbytné k zabezpečování dodržování právních a vnitřních předpisů v souladu s platnou legislativou (požadavek § 302, Z 262/2006 Sb.).

  • Vedoucí zaměstnanci získají přehled o požadavcích platné legislativy (limity přesčasové práce, přestávky v práci, pracovní úrazy a jejich řešení, seznamování zaměstnanců se skutečnostmi dle požadavků Z 262/2006 Sb.). Dále získají potřebné informace o požadavcích na kontrolní činnost v rámci podniku.

  • Vedoucí zaměstnanci by po absolvování školení měli umět vyžadovat plnění úkolů ze strany svých podřízených za současného respektování požadavků legislativy pro oblast BOZP, pracovních podmínek a pracovněprávních vztahů.

Místo konání: mateřský podnik (objednatel).

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056