Realizace kurzů pro zaměstnance v pěstební činnosti, údržby zeleně, sadů, areálů, zahradnictví, při těžbě dřeva, prořezávkách, při stavebních profesích…

Účastníci získávají kvalifikaci pro uvedené činnosti, popřípadě si obnovují její platnost ve vazbě na zákon č. 262/2006 Sb., NV 28/2002 Sb. a NV 378/2001 Sb.

Tyto kurzy jsou určeny pro získání základní kvalifikace a následně k udržení v platnosti.


Základní kurz:

Absolvování kurzu opravňuje k použití motorové pily při příčném řezání dřeva a kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu.

Délka Kurzu:

  • Vzhledem k rozsahu praktických dovedností trvá tento kurz 3 dny

Požadavky na uchazeče:

  • Zdravotní způsobilost
  • Osoba starší 18 let

Cíl kurzu:

  • Získání osvědčení pro práci s motorovou pilou

Místo konání:

  • Příměstské oblasti Hradce Králové

 

Kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dřeva:

Absolvování kurzu poskytne uchazečům potřebné znalosti a praktické dovednosti při kácení stromů motorovou pilou o průměru nad 15 cm. Dále uchazeči získají potřebné znalosti o pracovních postupech v návaznosti na NV č. 28/2002 Sb.                                               

Délka Kurzu:

  • Kurz včetně teoretické části trvá 1 týden

Požadavky na uchazeče:

  • Zdravotní způsobilost
  • Osoba starší 18 let

Cíl kurzu:

  • Získání osvědčení o zaškolení a praktických dovednostech práce s motorovou pilou při těžbě dřeva

Místo konání:

  • Příměstské oblasti Hradce Králové

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056