Prevence

V návaznosti na požadavek §9, Z 309/2006 Sb., spolupráce s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

Předmět plnění:

  • Spolupráce vychází z požadavku výše uvedené legislativy, kdy zaměstnavatel musí úkoly v prevenci rizik zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

  • Jedná se o dlouhodobější spolupráci při plnění úkolů v prevenci rizik s ohledem na nezbytnost znalostí konkrétních podmínek podniku.

  • Reakce na změny ve výrobním procesu, změny technologií, mimořádné události, nákupy nové techniky ...

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056