Semináře

Kód semináře

T é m a   s e m i n á ř e

Detail

Datum a místo konání

S04112021

Praktický seminář

„První pomoc včetně praktických ukázek."


4. 11. 2021
Hradec Králové

PŘIHLÁŠKA:

ARCHIV

S17122020 Výroční seminář 2020
Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců.
Systém vnitřní kontroly.
Nejnovější příklady z praxe v oblasti pracovního práva a BOZP.
Zkušenosti zástupců podnikatelské sféry z prováděných kontrol ze strany správního orgánu v době nouzového stavu.
Výměna zkušeností.
Doporučení s odkazem na platnou legislativu.
(Účastníci budou informováni o náhradním termínu realizace)
ZRUŠENO 17. 12. 2020
Hradec Králové
K05122020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry on-line (nová legislativa, postřehy a zkušenosti zástupců podnikatelské sféry z prováděných kontrol na úseku bezpečnosti práce a v oblasti pracovněprávní v době nouzového stavu, výměna zkušeností, dopručení) PROBĚHLO 5. 12. 2020

S03122020
Praktický seminář„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem." ZRUŠENO 3. 12. 2020
Hradec Králové
K26112020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry ZRUŠENO 26. 11. 2020
Hradec Králové
K19112020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry

ZRUŠENO 19. 11. 2020
Mladá Boleslav
S20082020 Zodpovědnost zaměstnavatele v návaznosti na ustanovení v platné legislativě
  • Úloha vedoucích zaměstnanců-opora v legislativě
  • Systém vnitřní kontroly
  • Systém kontroly a kamerové systémy
  • Příklady z praxe

20. 8. 2020
Pivovar Mžany
V návaznosti na situaci související s usnesením vlády č. 194, ze dne 12. března 2020, kterým byl pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav, probíhají služby a poradenství elektronicky, a tedy bezkontaktně.
K15052020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry ZRUŠENO 15. 5. 2020
Poděbrady
K13052020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry ZRUŠENO 13. 5. 2020
Turnov
K27042020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry ZRUŠENO 27. 4. 2020
Kolín
K08042020

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry

ZRUŠENO 8. 4. 2020
Mladá Boleslav
K18032020

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry

ZRUŠENO 18. 3. 2020
Liberec
K16022020 Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení. 19. 2. 2020
Jičín
K13022020

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.

13. 2. 2020
Mladá Boleslav
K23012020

Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců. Systém vnitřní kontroly. Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.

23. 1. 2020
Hradec Králové
K16012020

Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců. Systém vnitřní kontroly. Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.

16. 1. 2020
Hradec Králové
S28112019

Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."

28. 11. 2019
Hradec Králové
K18042019

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti a oblasti pracovněprávní, nová stanoviska, judikatura v praxi, systém vnitřní kontroly, metodika, doporučení.

18. 4. 2019
Mladá Boleslav
K21032019

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti a oblasti pracovněprávní, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.

21. 3. 2019
Hradec Králové
S06122018

Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."

6. 12. 2018
Hradec Králové

Legislativní požadavky při řízení provozu zemědělské prvovýroby

Prezentace u příležitosti školení mechanizátorů organizovaného Regionální agrární komorou Královéhradeckého kraje, Okresní agrární komorou Jičín, Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Královéhradeckého kraje.

17. 10. 2018

Brada-Rybníček

okr. Jičín

Pracovní interaktivní dopoledne/odpoledne:

Interaktivní pracovní dopoledne ke změnám v návaznosti na novely promítající se do změn zákona o specifických zdravotních službách, zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce včetně doporučujících opatření, stanovisek, metodiky implementace a rozdílových tabulek.

Možnost objednání přes odkaz: Poptávka

IX-XII/2018

Zpráva z pořádaných kulatých stolů.

27. 9. 2018
K03072018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


3. 7. 2018
Kopřivnice
K02072018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


2. 7. 2018
Zlín
K28062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


28. 6. 2018
Rokycany
K27062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


27. 6. 2018
Tábor
K26062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


26. 6. 2018
Praha
K12062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


12. 6. 2018
Děčín
K00062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.

6. 6. 2018
Poděbrady
K07062018


Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.7. 6. 2018
Jaroměř
K05042018


Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


5. 4. 2018
Hradec Králové
S06122017


Mikulášská nabídka novinek v oblasti BOZP a pracovněprávní

v návaznosti na změnu zákonů (užití v praxi) - metodika.

Pikantní případy řešené v minulém období.

6. 12. 2017 Pivovar Mžany
W30112017


Workshop pro manažery - efektivní řízení a motivace zaměstnanců.


30. 11. 2017
Mladá Boleslav
S01112017


Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."


1. 11. 2017
Pivovar Mžany
 W27102017


Workshop pro manažery - efektivní řízení a systém vnitřní kontroly.


27. 10. 2017
Praha
  S20042017


Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců.
Systém vnitřní kontroly.
Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.


20. 4. 2017
Mladá Boleslav
  S23032017


Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců.

Systém vnitřní kontroly.

Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.


23. 3. 2017
Kolín

 S27102016


Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."


27. 10. 2016
Hradec Králové

 S09062016


Nejnovější odborná stanoviska k aplikaci norem v praxi skladového hospodářství s ohledem na využití technického zázemí.

ČSN 269015, ČSN 269019, ČSN 269030, ČSN 269004

9. 6. 2016

Kolín
 S19052016

Nejnovější odborná stanoviska k aplikaci norem v praxi skladového hospodářství s ohledem na využití technického zázemí.

ČSN 269015, ČSN 269019, ČSN 269030, ČSN 269004

19. 5. 2016

Mladá Boleslav

X13012016


Školení mechanizátorů v hotelu TTC Vrchlabí

Pořadatel: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje


13.-14.1.2016

Vrchlabí

X17122015


Bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, příklady závad z kontrol OIP.

Host: Zástupce orgánu státní správy

Pořadatel: Okresní agrární komora.


17. 12. 2015

Trutnov

S03122015

Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."

3. 12. 2015

Hradec Králové

S05032015

Seminář

Tvorba mzdového předpisu v zemědělském podniku ve vazbě na kolektivní smlouvu pro rok 2015.
Důležitá upozornění na další novinky.


5. 3. 2015

Hradec Králové

S21102014

Seminář

Pracovní právo a BOZP v zemědělských podnicích. Novinky k 1. 1. 2015, aplikace, judikatura. Pořadatel - Agrární komora


21. 10. 2014

Dolany


K09102014

Celodenní konference

„Celodenní konference k problematice bezpečnosti práce a pracovněprávní oblasti v zemědělské výrobě.“

Odborné příspěvky k jednotlivým oblastem, stanoviska, metody řešení.

9. 10. 2014

Penzion u Sv. Jana

Svobodné Dvory

S060314

Seminář

Zareagovali jsme správně na novinky v legislativě v oblasti pracovněprávní a BOZP v kalendářním roce 2013? Seminář nabízející efektivní řešení včetně metodických materiálů a stanovisek.


6. 3. 2014

Parkhotel Skalní město

S200214

Seminář

„Vyhrazená zdvihací zařízení, požadavky na provoz, systém bezpečné práce a nedostatky v konkrétních provozech (zkušenosti z inspekční činnosti), odborná doporučení.“

20. 2. 2014

Hradec Králové

S060214

Seminář

„Jak se vypořádat s novinkami v pracovněprávní oblasti a BOZP           

z uplynulého období.“

6. 2. 2014

Teplice

S171013

Seminář

„Přehled častých nedostatků a právní stanoviska v oblasti pracovněprávních vztahů a BOZP, cesty k jejich nápravě.


17.10.2013

Obora Kněžičky

S161013

Seminář

 „Vyhrazená zdvihací zařízení, požadavky na provoz, systém bezpečné práce a nedostatky v konkrétních provozech (zkušenosti z inspekční činnosti), odborná doporučení.“

16.10.2013

Obora Kněžičky

S151013

 Seminář

 „Novinky v legislativě v kalendářním roce 2013, které se váží k problematice pracovněprávní a oblasti BOZP, efektivní řešení.“

15.10.2013

Obora Kněžičky

K156713


"Třídenní kurz tematicky zaměřených seminářů na právní problematiku BOZP."


 

15.-17.10.2013

Obora Kněžičky

S071113

 Seminář

 „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - požadavky kladené na zaměstnavatele.“7.11.2013

Hradec Králové


Připravujeme:

 Připravujeme další semináře.Velký veřejný seminář - Postřehy z praxe a přínosy pro podnikatelskou praxi včetně metodikyChcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás

Podmínky účasti na semináři:

  • Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či e-mailem kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.
  • Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zálohovou fakturu, informace k cestě do místa konání, popř. další upřesňující informace. Bližší informace o semináři naleznete  ve formátu pdf výše.
  • Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
  • Pokud jste se přihlásili méně jak 3 dny před konáním semináře, zálohovou fakturu již poštou neobdržíte. Po předchozí domluvě lze platbu uskutečnit v hotovosti v místě konání semináře. V místě konání semináře rovněž obdržíte daňový doklad k uskutečněné platbě.
  • V případě zrušení semináře budete informováni písemně, telefonicky, či prostřednictvím e-mailu. Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy.
  • Zákaznický servis: +420 739 608 056