Semináře


Kód semináře

T é m a   s e m i n á ř e

Detail

Datum a místo konání

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Pracovní schůzky v sídle firem IV - VI - 2019:

Interní audity

Aktualizace dle platné legislativy

Prověrky BOZP

Školení vedoucích zaměstnanců

Koučinky pro vedoucí zaměstnance

Mzdové předpisy

Systém řízení a zodpovědnosti zaměstnanců

Systém motivace a dosažení cíle

Sídlo firmy


ARCHIV

K18042019

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti a oblasti pracovněprávní, nová stanoviska, judikatura v praxi, systém vnitřní kontroly, metodika, doporučení.

18. 4. 2019
Mladá Boleslav
K21032019

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti a oblasti pracovněprávní, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.

21. 3. 2019
Hradec Králové
S06122018

Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."

6. 12. 2018
Hradec Králové

Legislativní požadavky při řízení provozu zemědělské prvovýroby

Prezentace u příležitosti školení mechanizátorů organizovaného Regionální agrární komorou Královéhradeckého kraje, Okresní agrární komorou Jičín, Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Královéhradeckého kraje.

17. 10. 2018

Brada-Rybníček

okr. Jičín

Pracovní interaktivní dopoledne/odpoledne:

Interaktivní pracovní dopoledne ke změnám v návaznosti na novely promítající se do změn zákona o specifických zdravotních službách, zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce včetně doporučujících opatření, stanovisek, metodiky implementace a rozdílových tabulek.

Možnost objednání přes odkaz: Poptávka

IX-XII/2018

Zpráva z pořádaných kulatých stolů.

27. 9. 2018
K03072018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


3. 7. 2018
Kopřivnice
K02072018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


2. 7. 2018
Zlín
K28062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


28. 6. 2018
Rokycany
K27062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


27. 6. 2018
Tábor
K26062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


26. 6. 2018
Praha
K12062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


12. 6. 2018
Děčín
K00062018

Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.

6. 6. 2018
Poděbrady
K07062018


Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.7. 6. 2018
Jaroměř
K05042018


Kulatý stůl pro zástupce podnikatelské sféry k řízení systému bezpečnosti, nová stanoviska, výměna zkušeností, doporučení.


5. 4. 2018
Hradec Králové
S06122017


Mikulášská nabídka novinek v oblasti BOZP a pracovněprávní

v návaznosti na změnu zákonů (užití v praxi) - metodika.

Pikantní případy řešené v minulém období.

6. 12. 2017 Pivovar Mžany
W30112017


Workshop pro manažery - efektivní řízení a motivace zaměstnanců.


30. 11. 2017
Mladá Boleslav
S01112017


Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."


1. 11. 2017
Pivovar Mžany
 W27102017


Workshop pro manažery - efektivní řízení a systém vnitřní kontroly.


27. 10. 2017
Praha
  S20042017


Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců.
Systém vnitřní kontroly.
Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.


20. 4. 2017
Mladá Boleslav
  S23032017


Aplikace platné legislativy v řídící praxi vedoucích zaměstnanců.

Systém vnitřní kontroly.

Nejnovější příklady z praxe a účinná řešení.


23. 3. 2017
Kolín

 S27102016


Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."


27. 10. 2016
Hradec Králové

 S09062016


Nejnovější odborná stanoviska k aplikaci norem v praxi skladového hospodářství s ohledem na využití technického zázemí.

ČSN 269015, ČSN 269019, ČSN 269030, ČSN 269004

9. 6. 2016

Kolín
 S19052016

Nejnovější odborná stanoviska k aplikaci norem v praxi skladového hospodářství s ohledem na využití technického zázemí.

ČSN 269015, ČSN 269019, ČSN 269030, ČSN 269004

19. 5. 2016

Mladá Boleslav

X13012016


Školení mechanizátorů v hotelu TTC Vrchlabí

Pořadatel: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje


13.-14.1.2016

Vrchlabí

X17122015


Bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, příklady závad z kontrol OIP.

Host: Zástupce orgánu státní správy

Pořadatel: Okresní agrární komora.


17. 12. 2015

Trutnov

S03122015

Praktický seminář

„První pomoc a praktické ukázky včetně práce s defibrilátorem."

3. 12. 2015

Hradec Králové

S05032015

Seminář

Tvorba mzdového předpisu v zemědělském podniku ve vazbě na kolektivní smlouvu pro rok 2015.
Důležitá upozornění na další novinky.


5. 3. 2015

Hradec Králové

S21102014

Seminář

Pracovní právo a BOZP v zemědělských podnicích. Novinky k 1. 1. 2015, aplikace, judikatura. Pořadatel - Agrární komora


21. 10. 2014

Dolany


K09102014

Celodenní konference

„Celodenní konference k problematice bezpečnosti práce a pracovněprávní oblasti v zemědělské výrobě.“

Odborné příspěvky k jednotlivým oblastem, stanoviska, metody řešení.

9. 10. 2014

Penzion u Sv. Jana

Svobodné Dvory

S060314

Seminář

Zareagovali jsme správně na novinky v legislativě v oblasti pracovněprávní a BOZP v kalendářním roce 2013? Seminář nabízející efektivní řešení včetně metodických materiálů a stanovisek.


6. 3. 2014

Parkhotel Skalní město

S200214

Seminář

„Vyhrazená zdvihací zařízení, požadavky na provoz, systém bezpečné práce a nedostatky v konkrétních provozech (zkušenosti z inspekční činnosti), odborná doporučení.“

20. 2. 2014

Hradec Králové

S060214

Seminář

„Jak se vypořádat s novinkami v pracovněprávní oblasti a BOZP           

z uplynulého období.“

6. 2. 2014

Teplice

S171013

Seminář

„Přehled častých nedostatků a právní stanoviska v oblasti pracovněprávních vztahů a BOZP, cesty k jejich nápravě.


17.10.2013

Obora Kněžičky

S161013

Seminář

 „Vyhrazená zdvihací zařízení, požadavky na provoz, systém bezpečné práce a nedostatky v konkrétních provozech (zkušenosti z inspekční činnosti), odborná doporučení.“

16.10.2013

Obora Kněžičky

S151013

 Seminář

 „Novinky v legislativě v kalendářním roce 2013, které se váží k problematice pracovněprávní a oblasti BOZP, efektivní řešení.“

15.10.2013

Obora Kněžičky

K156713


"Třídenní kurz tematicky zaměřených seminářů na právní problematiku BOZP."


 

15.-17.10.2013

Obora Kněžičky

S071113

 Seminář

 „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - požadavky kladené na zaměstnavatele.“7.11.2013

Hradec Králové


Připravujeme:

 Připravujeme další semináře.


Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás

Podmínky účasti na semináři:

  • Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či e-mailem kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.
  • Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zálohovou fakturu, informace k cestě do místa konání, popř. další upřesňující informace. Bližší informace o semináři naleznete  ve formátu pdf výše.
  • Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
  • Pokud jste se přihlásili méně jak 3 dny před konáním semináře, zálohovou fakturu již poštou neobdržíte. Po předchozí domluvě lze platbu uskutečnit v hotovosti v místě konání semináře. V místě konání semináře rovněž obdržíte daňový doklad k uskutečněné platbě.
  • V případě zrušení semináře budete informováni písemně, telefonicky, či prostřednictvím e-mailu. Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy.
  • Zákaznický servis: +420 739 608 056