Reference

Odborná způsobilost:

 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
 •  inspektor inspekce práce
 •  statutární orgán v příspěvkové sféře
 •  vedoucí pracovník v podnikové sféře
 •  ekonom v podnikové sféře
 •  nastavení a správa systému BOZP v oblasti strojírenství (automobilový průmysl)
 •  nastavení a správa systému BOZP v oblasti potravinářského průmyslu
 •  nastavení a správa systému BOZP v oblasti zemědělství
 •  nastavení a správa systému BOZP v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva


Lektorská činnost, zajištění seminářů:

 • v oblasti pracovního práva
 •  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 •  v oblasti hygieny práce
 •  v oblasti environmentální
 •  v oblasti systému bezpečnosti práce ve strojírenství (automobilový průmysl)
 •  v oblasti systému bezpečnosti práce v zemědělství (podniky zemědělské výroby a potravinářství, okresní agrární komory, Zemědělský svaz České republiky)
 •  v oblasti získávání odborné způsobilosti osob v prevenci rizik Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
 •  v oblasti získávání odborné způsobilosti osob v prevenci rizik DŮM TECHNIKY Pardubice - Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MPSV ČR A MV ČR
 •  v oblasti získávání odborné způsobilosti osob v prevenci rizik EMPLA HK
 •  spolupráce při vzdělávání s Agrární komorou ČR