2. 1. 2019

Vzhledem k tomu, že v minulém kalendářním roce 2018 enormně vzrostl zájem o námi poskytované bezplatné poradenství zástupcům podnikatelské sféry v oblasti pracovního práva a v oblastech souvisejících s bezpečností a zdraví při práci, byli jsme nuceni omezit výše uvedený servis v roce 2019 na okruh smluvních partnerů, pro které je kvalita, rychlost a dostupnost těchto služeb prioritou a současně naším závazkem.

Děkujeme za pochopení