Audity zavedeného stávajícího systému pracovněprávní oblasti a BOZP v podnicích s cílem aktualizace.

Administrativní audit již zavedeného systému BOZP a pracovněprávní oblasti (1.1. A)

Více...Administrativně-provozní audit již zavedeného systému BOZP a pracovněprávní oblasti (1.1. A-P)

Více...Komfortní administrativní audit (1.1. K-A)

Více...Komfortní administrativně-provozní roční audit (1.1. K-A-P)

Více...

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056