Audity zavedeného stávajícího systému pracovněprávní oblasti a BOZP v podnicích s cílem aktualizace.

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056