Je pátek, 14.června 2024, 15:46 hod.

Produkty BOZP

Aktuality

Počet návštěvníků on-line: 4

Administátor

Ing. Stanislav Šimek

IČO: 882 87 963

Tel.: +420 739 608 056

Fotogalerie

Sections: Školení a semináře

« Previous Image Next Image »

1704 Views

Submitted by: Šimek

Comments

You do not have access to submit comments.

 Úvod

Pořádání odborných seminářů

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytování poradenství v oblasti pracovněprávní

  1. Nastavení systému BOZP, pracovněprávní oblasti a následná správa v návaznosti na platnou legislativu.
  2. Audity zavedeného stávajícího systému BOZP v podnicích s cílem aktualizace.
  3. Realizace školení pro vedoucí,  pro řadové zaměstnance, kurzy práce s motorovou pilou a křovinořezy
  4. Spolupráce v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby.
  5. Zajištění elektrorevizí pracovních strojů, elektrického nářadí a budov.
  6. Pořádání odborných seminářů: aktuální nabídka  

Další služby

  1. Odborný AUDIT podniku pro určení umístění, množství a druhů potřebného značení a bezpečnostních tabulek včetně vlastní instalace dle požadavků platné legislativy v oblasti BOZP a PO.
  2. Zajištění funkce osoby odborně způsobilé v PO, požárního technika, preventisty PO
  3. Možnost nákupu produktů BOZP přes E-shop
  4. Služby "na míru" dle požadavku zadavatele.